Αρχική Σελίδα

σχετικά με την αύξω

Η Αύξω Συμβουλευτική παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, συμβάλλοντας
ανθρώπινα και δυναμικά στη διαμόρφωση μίας υγιούς και
ασφαλούς εταιρικής κουλτούρας

Πρόγραμμα Αγκαλιά Υγείας

Η Αγκαλιά Υγείας είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας υγείας το οποίο έχει σχεδιάσει η Αύξω Συμβουλευτική. Παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου και απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη εταιριών, εργοδότες επιχειρήσεων, υπεύθυνους σωματείων και οργανισμών και σε όσους θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη...

Συνεργασία με την AON Hewitt

Στην Αύξω Συμβουλευτική τιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνει η Aon Hewitt, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς συμβουλευτικές επιχειρήσεις στον κόσμο με περισσότερους από 29.000 εργαζόμενους σε 90 χώρες. Η στρατηγική συνεργασία της Αύξω Συμβουλευτικής με την Aon Hewitt εστιάζει στην παροχή...