Είστε εδώ

Όροι χρήσης ιστοχώρου afxoconsulting.gr

Γενικοί όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο afxoconsulting.gr. Ο ιστοχώρος αυτός έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει γενικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Αύξω Συμβουλευτική.

Η πρόσβαση και η χρήση του ιστοχώρου επιτρέπεται μόνο εφόσον αποδέχεστε τους όρους χρήσης που ακολουθούν. Η περιήγηση στον ιστοχώρο καθώς και κάθε άλλη μορφή χρήσης αυτού θεωρείται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών όρων χρήσης.

Μεταβολές

Η Αύξω Συμβουλευτική έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους όρους και το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να διατηρεί ή να συνεχίζει να διατηρεί τον ιστοχώρο αυτόν και μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη λειτουργία του.

Διανοητική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου, τα σήματα, επωνυμίες κλπ αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της «Αύξω Συμβουλευτική» Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού από τον ιστοχώρο, μπορεί να αποτελέσει προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού (copyright), ή/και προσβολή των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (trademark) του δικαιούχου.

Η χρήση του περιεχομένου είναι αυστηρά προσωπική και μη-εμπορική.
Το υλικό αυτό δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί, ή χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή του υλικού (συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων / links προς τρίτους).
Μη εξουσιοδοτημένη χρήση τιμωρείται.
Η Αύξω Συμβουλευτική επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Cookies

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών στον ιστοχώρο afxoconsulting.gr χρησιμοποιούμε την τεχνολογία cookies για στατιστικούς λόγους. Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών που στέλνεται από μία ιστοσελίδα και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο από τον browser του υπολογιστή σας. Το cookie δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο δικτυακό τόπο, εκτός από εκείνον που το δημιούργησε. Τα Cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Απλά χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των εξουσιοδοτημένων χρηστών.

Ο επισκέπτης του ιστοχώρου για να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς τη χρήση των cookies, μπορεί να ρυθμίσει την εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιεί, ώστε να τα απορρίπτει, ή να ειδοποιεί όταν ένα cookie αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο. Πρέπει να έχετε υπ όψιν όμως ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιστοχώρου και τυχόν απενεργοποίηση τους θα καταστήσει την πλοήγηση και τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας δυσχερή.

Ποιότητα των στοιχείων-Ασφάλεια

Η Αύξω Συμβουλευτική πρωτίστως στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων και των πληροφοριών που παρέχει. Λόγω της φύσης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ιστοχώρου afxoconsulting.gr περιλαμβάνει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος και δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με αυτές. Συνεπώς, οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με την ακρίβεια, το έγκαιρο και την πληρότητα. Καταβάλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του ιστοχώρου να είναι ακριβές και πλήρες, δεν παρέχεται όμως καμία εγγύηση για ενδεχόμενες ελλείψεις ή σφάλματα. Για καλύτερη επίτευξη του στόχου αυτού η Αύξω Συμβουλευτική κάνει ελέγχους και έρχεται διαρκώς σε επαφή με όλους όσους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαφύλαξη αυτής της ποιότητας των στοιχείων. Επίσης η Αύξω Συμβουλευτική φροντίζει για την εχεμύθεια των στοιχείων που παρέχει καθώς και για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία των στοιχείων αυτών από μη εγκεκριμένους παράγοντες που πιθανόν να επιζητούν πρόσβαση σε αυτά. Η Αύξω Συμβουλευτική δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη, ζημία ή καθυστέρηση προκύψει στη λειτουργία του ιστοχώρου λόγω προβλήματος στη γραμμή επικοινωνίας ή διακοπή του συστήματος.

Σύνδεσμοι

Ο ιστοχώρος αυτός, για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των χρηστών, περιέχει σε διάφορα σημεία του μέσω ειδικών συνδέσμων links, παραπομπές σε άλλους ιστοχώρους. Η Αύξω Συμβουλευτική δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστοχώρους ούτε για το περιεχόμενό τους. Χρησιμοποιείτε τους ιστοχώρους αυτούς πάντοτε με προσοχή και με δική σας ευθύνη. Η Αύξω Συμβουλευτική διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση οποιασδήποτε σύνδεσης προς τον ιστοχώρο της. Οποιεσδήποτε ενέργειες συνδέσεων ιστοχώρου που μπορεί να δημιουργήσουν θέματα προσβολής σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύονται ρητά χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αύξω Συμβουλευτικής.

Κυριότητα προϊόντων – δικαιώματα

Η Αύξω Συμβουλευτική έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο των υπηρεσιών της. Οι χρήστες και οι πελάτες της ιστοσελίδας afxoconsulting.gr έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνον ατομικά ή για εσωτερικές τους ανάγκες και έχουν υποχρέωση να μη διαθέτουν ούτε να γνωστοποιούν σε τρίτους, με οποιονδήποτε τρόπο, ολικά ή μερικά, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα περιεχόμενα των υπηρεσιών αυτών.

Νewsletters ( ενημερωτικά δελτία ), Αλληλογραφία

Τα προσωπικά στοιχεία (e-mail) και λοιπά στοιχεία που συλλέγονται, θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείου με σκοπό την επικοινωνία και την προώθηση των υπηρεσιών της Αύξω Συμβουλευτικής και του afxoconsulting.gr, στους πελάτες χρήστες του ιστοχώρου που είναι εγγεγραμμένοι ή μας έχουν εξουσιοδοτήσει να λαμβάνουν newsletter και πληροφορίες μέσω e-mail, sms, κ.α Η Αύξω Συμβουλευτική δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Αύξω Συμβουλευτική διατηρεί το δικαίωμα λήψης όποιων μέτρων, (π.χ. προσωρινή ή μόνιμη διακοπή παροχής της υπηρεσίας), κατά όσων χρησιμοποιούν την υπηρεσία κακόβουλα ή με ψευδή στοιχεία.

Κάθε πελάτης χρήστης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από το newsletter, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.
Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος πελάτης χρήστης έχει διαγραφεί από το newsletter ( όπως περιγράφεται παραπάνω ) και παρ όλα αυτά συνεχίζουν να του έρχονται e-mail με το newsletter μας , ή δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει καμία πληροφορία η ενημέρωση μέσω του ιστοχώρου αυτού, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με την διεύθυνση info@afxoconsulting.gr

Αν και η Αύξω Συμβουλευτική κάνει τα πάντα για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοχώρου και τα e-mail έχουν ελεγχθεί για ιούς και παράσιτα, ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με προβλήματα ( πχ τεχνικά προβλήματα, διακοπή της υπηρεσίας , σφάλματα , ιούς ) που μπορούν να προκύψουν και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο πελάτης χρήστης, από την υπηρεσία.

Άλλες πληροφορίες για τους πελάτες χρήστες.

Η Αύξω Συμβουλευτική και η ομάδα διαχείρισης του afxoconsulting.gr διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν κάποιον πελάτη χρήστη ή ακόμα και να απαγορεύσουν την είσοδο του στις υπηρεσίες του ιστοχώρου χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης.

Οι πελάτες χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστοχώρου afxoconsulting.gr αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστοχώρο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών.

Ισχύον δίκαιο δικαιοδοσία

Η παρούσα συμφωνία, όροι και νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Επικοινωνία - Εξυπηρέτηση πελατών χρηστών

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών και των πελατών μας, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ιστοσελίδας afxoconsulting.gr, καθώς και την υποβολή ερωτημάτων ή παραπόνων, οι σύμβουλοί μας είναι διαθέσιμοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 17:00 στο τηλέφωνο 2106096553, fax: 2106096554,email: info@ afxoconsulting.gr

Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006)

Χρησιμοποιώντας τον ιστοχώρο αυτόν δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Αύξω Συμβουλευτική τηρεί τις διατάξεις του ν. 2472/1997 «περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» αναφορικά με το αρχείο των προσωπικών δεδομένων των πελατών χρηστών, το οποίο τηρεί στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και το οποίο βεβαίως δεν περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Το αρχείο αυτό θα τηρείται από την Αύξω Συμβουλευτική με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία, την προώθηση, την ενημέρωση, την υποστήριξη, την εκτέλεση κάθε μορφής συνεργασίας της Αύξω Συμβουλευτικής με τους χρήστες και τους πελάτες της.
Οι χρήστες και οι πελάτες, ρητά και ανεπιφύλακτα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς τούτο στην Αύξω Συμβουλευτική.

Επίσης υπάρχουν δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύονται αυτόματα και διατηρούνται για χρήση στα πλαίσια των σχέσεων που απορρέουν από τη σύναψη διαφόρων συμβάσεων μεταξύ της Αύξω Συμβουλευτικής και των πελατών της (επιχειρήσεων, οργανισμών, σωματείων, συλλόγων, κ.α).

Η Αύξω Συμβουλευτική και οι συνεργάτες διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων, είναι υπεύθυνοι για κάθε ζήτημα επεξεργασίας δεδομένων στην παρούσα βάση.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου και την προστασία δεδομένων, η Αύξω Συμβουλευτική δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει και επεξεργάζεται με εξουσιοδότηση του χρήστη, οι οποίες είναι υπό τον έλεγχό της και θα πάρει προφυλάξεις για την διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στοιχείων.

Η Αύξω Συμβουλευτική εφαρμόζει πολλαπλά μέτρα ασφάλειας για να μειώσει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όπως επίσης και της τυχαίας απώλειας ή ζημίας στα προσωπικά σας δεδομένα. Εφαρμόζουμε πολιτική ασφάλειας στους υπολογιστές μας, και εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας, σχετικά με τα θέματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Μόνο στην περίπτωση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας η Αύξω Συμβουλευτική εξουσιοδοτεί τους συμβούλους της στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, εφόσον και οι ίδιοι έχουν δεσμευτεί για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Επιπλέον, ο εργοδότης σας και ορισμένοι συγκεκριμένοι, φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορεί να λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα σε ότι αφορά τα προγράμματα ανθρώπινου δυναμικού και τα συστήματα παροχών και καλύψεων που σας παρέχει ο εργοδότης σας.
Τα δεδομένα αυτά μπορεί να τα παρέχετε εσείς άμεσα ως μέλος ενός προγράμματος ή ενός σχεδίου, ή ο εργοδότης σας ή τρίτοι φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση των προγραμμάτων του εργοδότη σας.

Έχετε την δυνατότητα παροχής στοιχείων ως επισκέπτης στον ιστοχώρο afxoconsulting.gr ή στην περίπτωση που εσείς επιλέγετε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή πληροφοριών, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ερευνών απασχόλησης.

Επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να τα λάβουμε μέσω των επιχειρήσεων που επιλέγουν να συμμετέχουν σε έρευνες.

Τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που λαμβάνουμε μπορεί να περιλαμβάνουν:
 α) Στοιχεία επικοινωνίας ή άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα σας όπως το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φύλλο, ημ. γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία εξαρτώμενων μελών, κ.λ.π. β) Στοιχεία απασχόλησης, όπως η ημερομηνία πρόσληψης, θέση απασχόλησης, μισθοδοτικές καταστάσεις, φορολογικές καταστάσεις, καταστάσεις απόδοσης και ημερομηνία αποχώρησης.
 γ) Συμμετοχή σε προγράμματα παροχών και πληροφορίες κάλυψης, όπως τις παροχές σας, στοιχειά δικαιούχων, στοιχεία χρήσης, αποζημιώσεων και ημερομηνίες αποχωρήσεων.

Οποιαδήποτε πληροφορία, πρόσβαση ή μετάδοση του περιεχομένου υπόκεινται σε όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν για το σχέδιο της ομάδας υπό τη διοίκηση της ομάδας.
∆εσμευόμαστε ότι δεν θα διαθέσουμε μερικά ή ολικά τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα εκτός εάν επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο και δεν θα χρησιμοποιήσουμε, μεταφέρουμε, ή αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έξω από την Αύξω Συμβουλευτική, εκτός αν λάβουμε την ανάλογη εξουσιοδότηση από εσάς, όπως απαιτείται από το νόμο.

Οι πρακτικές που αναφέρονται παραπάνω αντιπροσωπεύουν την τωρινή πολιτική μας όσον αφορά τις πρακτικές προστασίας δεδομένων. Η Αύξω Συμβουλευτική θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου και θα ενημερώσει τον χρήστη σχετικά, αναθεωρώντας ή αναβαθμίζοντας τις πρακτικές αυτές έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες σας.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον ιστοχώρο afxoconsulting.gr

Κάθε χρήστης που επισκέπτεται τον ιστοχώρο afxoconsulting.gr και κάνει χρήση αυτού, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει στοιχεία του που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομά του, τη διεύθυνση του, το τηλέφωνό του, κ.λ.π. Η Αύξω Συμβουλευτική δεν απαιτεί από τον επισκέπτη τέτοιου είδους πληροφορίες και δεν χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνολογία για τη συλλογή τέτοιων στοιχείων. Παρέχετε η δυνατότητα στην Αύξω Συμβουλευτική, μέσω των συστημάτων που χρησιμοποιούνται να πραγματοποιεί συλλογή στοιχείων τα οποία όμως δεν αφορούν στο άτομο αυτό καθεαυτό, αλλά αποτελούν στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης. Ενδεικτικά τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι το όνομα του browser που χρησιμοποιείται ή ο υπολογισμός του ατόμου που επισκέπτεται τον ιστοχώρο με την μορφή αύξοντα αριθμού για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας στον ιστοχώρο afxoconsulting.gr Τα στοιχεία αυτά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δικές του εργασίες ή για την περαιτέρω προώθηση κάποιων διαφημιστικών ή άλλων ενεργειών του.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων μέσω του ιστοχώρου

Μέσω του ιστοχώρου afxoconsulting.gr μπορεί να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα με διάφορους τρόπους όπως η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η φόρμα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η φόρμα επικοινωνίας, κ.λ.π, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη, να επιλέγει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο θέλει να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τον ιστοχώρο. Ο χρήστης δεν υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία του σε οποιαδήποτε φόρμα. Οι φόρμες συμπλήρωσης των στοιχείων αυτών μπορεί να περιέχουν θέση για καταχώρηση προσωπικών δεδομένων όπως ονοματεπώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, καθώς και άλλα στοιχεία, όπως θέση στον εργασιακό χώρο και εταιρεία στην οποία εργάζεται ο ενδιαφερόμενος, κ.α. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά είναι υποχρεωτικά, ενώ ορισμένα άλλα όχι, στα πλαίσια περαιτέρω σεβασμού των προσωπικών στοιχείων του ατόμου. Η Αύξω Συμβουλευτική χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία μόνο για δική της χρήση, για επικοινωνία με το χρήστη, για στατιστικούς λόγους, για αποστολή ενημερωτικού υλικού και για καλύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου. Η Αύξω Συμβουλευτική δηλώνει ότι θα διαφυλάξει τα δικαιώματα του κάθε ενδιαφερόμενου και δεν θα επιτρέψει τη διαρροή των στοιχείων αυτών σε τρίτους , αλλά μπορεί περιστασιακά να τα χρησιμοποιήσει για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην αναγνώριση των ενδιαφερομένων ομάδων και των χαρακτηριστικών που έχει η κάθε ομάδα και μόνο στα πλαίσια εσωτερικής χρήσης.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@afxoconsulting.gr

Διορθώσεις

Η Αύξω Συμβουλευτική είναι δεσμευμένη να διατηρήσει με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα είναι απόλυτα ακριβείς, σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε κατάλληλα τις ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες. Οποιαδήποτε διόρθωση η ακύρωση των προσωπικών δεδομένων είναι δυνατόν να γίνει, σύμφωνα με το νόμο, από το χρήστη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@afxoconsulting.gr Στην περίπτωση που μόνο ο εργοδότης σας έχει την εξουσία να ενημερώσει ή να διορθώσει τις προσωπικές πληροφορίες σας, η Αύξω Συμβουλευτική θα διαβιβάσει το αίτημα σας στον εργοδότη σας.