Είστε εδώ

Αναλογιστικές υπηρεσίες - Προγράμματα συνταξιοδότησης

Νούμερο ένα πρόβλημα των σύγχρονων οικονομιών είναι το ζήτημα των συντάξεων καθώς τα κόστη αυξάνονται μαζί με το προσδόκιμο ζωής ενώ οι προϋπολογισμοί μειώνονται μαζί με τα κέρδη.

Συνεργαζόμαστε με την Aon Hewitt, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής αναλογιστικών και συνταξιοδοτικών υπηρεσιών, με παγκόσμια ενοποιημένες βάσεις πληροφοριών για όλα τα συνταξιοδοτικά προγράμματα εργαζομένων και στελεχών.

Έτσι, εφαρμόζουμε τις καλύτερες πρακτικές και τεχνολογίες για :

  • Τον σχεδιασμό του συνταξιοδοτικού σας προγράμματος

  • Την φορολογική αποτελεσματικότητα των παροχών (πλήρη χρήση των φορολογικών δυνατοτήτων και της ασφαλιστικής νομοθεσίας).

  • Την αξιολόγηση και τροποποίηση, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, των προγραμμάτων που ήδη έχετε.

  • Την συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών σας προγραμμάτων σε σχέση με τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης.

  • Την υποστήριξη στην επιλογή των ασφαλιστών.

  • Τις αναλογιστικές ανάγκες που αφορούν τα προγράμματα συνταξιοδότησης.

Ακούστε τις συμβουλές μας. Δώστε τη δυνατότητα στην επιχείρηση σας να προσφέρει σύμφωνα με τους στόχους και τις ιδιαιτερότητες της, προγράμματα συνταξιοδότησης που θα καλύπτουν τις ανάγκες του προσωπικού σας, θα εξασφαλίζουν τα κεφάλαια σας και θα είναι φορολογικώς συμφέροντα.

Σωστή διαχείριση του κόστους - ελαχιστοποίηση του ρίσκου - βελτιστοποίηση των παροχών