Είστε εδώ

Συνεργασία με την Aon Hewitt

Στην Αύξω Συμβουλευτική τιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνει η Aon Hewitt, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς συμβουλευτικές επιχειρήσεις στον κόσμο με περισσότερους από 29.000 εργαζόμενους σε 90 χώρες. Η στρατηγική συνεργασία της Αύξω Συμβουλευτικής με την Aon Hewitt εστιάζει στην παροχή αξιόπιστων και δοκιμασμένων λύσεων σε θέματα αναλογιστικών υπηρεσιών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Κατέχοντας ηγετική θέση ανάμεσα στους οργανισμούς παροχής  επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η Aon Hewitt παρέχει λύσεις σε θέματα συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών παροχών, προς εργοδότες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά την Aon Hewitt μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση : www.aonhewitt.gr