Είστε εδώ

Υπηρεσίες διαχείρισης και επικοινωνίας

Με την Αύξω Συμβουλευτική… τα πράγματα λειτουργούν! Γιατί όχι μόνο μειώνουμε τα λειτουργικά κόστη και αυξάνουμε τις παροχές προς τις εταιρείες και τους εργαζόμενους, αλλά απλοποιούμε και τις διαδικασίες που χρειάζονται.

Ποιος εργοδότης δεν θα ήθελε να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο στο τμήμα Human Resources της επιχείρησης του;

Η αξία των παροχών σας προς τους εργαζομένους μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν οι υπηρεσίες βελτιώνονται, οι διαδικασίες απλοποιούνται και η διαχείριση των αναγκών αυτοματοποιείται.

Έτσι ολοκληρώνουμε τη συμβολή μας, συνδυάζοντας την τελευταία τεχνολογία με την πολυετή πείρα μας.

Πώς;

  • Παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό, σε θέματα ομαδικών προγραμμάτων και τρόπου λειτουργίας των παροχών.

  • Απλοποιούμε τις διαδικασίες σχεδιάζοντας ειδικές πλατφόρμες επικοινωνίας με στόχο την καλύτερη λειτουργία και αξιοποίηση των παροχών.

  • Παρέχουμε υποστήριξη σε θέματα αποζημιώσεων ομαδικών παροχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας.

  • Είμαστε εμείς οι ίδιοι δίπλα στους εργαζόμενους σας ανά πάση στιγμή χρειαστούν την οποιαδήποτε βοήθεια σε συμβουλή, πρόγραμμα ή προϊόν που θα σας προσφέρουμε.