Είστε εδώ

Οφέλη για Επιχειρήσεις

Οι Εταιρείες με εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον συνήθως παρουσιάζουν τις μισές εθελοντικές αποχωρήσεις σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, εξοικονομώντας χρήματα για την πρόσληψη και την εκπαίδευση των εργαζομένων τους.

Τι μπορεί να κάνει η Αύξω Συμβουλευτική για εσάς

Βοηθάει τις επιχειρήσεις και τη διοικητικά στελέχη που διαχειρίζονται τις παροχές :

 • Να αξιολογήσουν καλύτερα τις παροχές των εργαζομένων και των στελεχών.
 • Να βελτιώσουν τους όρους και τις παροχές των προγραμμάτων που ήδη έχουν.
 • Να σχεδιάσουν ένα νέο πρόγραμμα παροχών προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης και των εργαζομένων.
 • Να οργανώσουν και να διαχειριστούν καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους που προορίζονται για τις παροχές, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για τα στελέχη και μείωση του κόστους για την επιχείρηση.
 • Να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ένα καλύτερο εργατικό δυναμικό.

Έτσι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα

 • Να προσφέρει στους εργαζόμενους περισσότερες παροχές, πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες οικονομικά.
 • Να διατηρήσει τις υπάρχουσες παροχές, διαχειρίζοντάς τες καλύτερα και οικονομικότερα.
 • Να αυξήσει τις παροχές ή να δημιουργήσει ένα νέο πρόγραμμα παροχών μεγιστοποιώντας τα οφέλη μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη για αυτήν και τους εργαζόμενούς της.
 • Να διασφαλίσει τα κεφάλαιά της και να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο.
 • Με αυτόν τον τρόπο αυξάνετε το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων, δημιουργείται κίνητρο για αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας τους.
 • Ενδυναμώνεται η ενιαία εταιρική συνείδηση, δημιουργώντας σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρία και τους συνεργάτες της.​

Στο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα, η διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς εταιρικού κλίματος αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα σταθερότητας και ανάπτυξης.

Έτσι το έργο, τόσο των διοικήσεων όσο και των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Η κάλυψη αυτών των αναγκών, μας οδήγησε να ιδρύσουμε την Αύξω Συμβουλευτική, ένα νέο φορέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, που μέσα από συγκεκριμένες και ξεχωριστές συνεργασίες είναι σε θέση να αντιμετωπίσει δραστικά τις προκλήσεις των καιρών.

Σε δύσκολες εποχές, οι εργαζόμενοι στις εταιρείες με εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον δείχνουν την απαραίτητη αντοχή για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Όταν η κατάσταση βελτιωθεί, αυτοί οι ίδιοι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να ηγηθούν της κούρσας. Αθροιστικά, όλα οδηγούν σε επιτυχία 4 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς.