Είστε εδώ

Υπηρεσίες

Ένα ολόκληρο δίκτυο προτάσεων, καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί τον τομέα δράσης και εφαρμογής της πείρας, των γνώσεων και των ικανοτήτων μας.

Καθώς όμως είναι η δουλειά μας να κάνουμε τα πράγματα απλά, και για να μας γνωρίσετε, οριοθετούμε τη δράση μας σε τρεις βασικούς άξονες:

  1. Παροχές προς εργαζόμενους

  2. Αναλογιστικές υπηρεσίες - Προγράμματα συνταξιοδότησης

  3. Υπηρεσίες διαχείρισης και επικοινωνίας