Είστε εδώ

Παροχές προς εργαζομένους

Σε συνεργασία με τους εργοδότες και τα διοικητικά στελέχη που διαχειρίζονται τις παροχές των εργαζομένων, αναλύουμε και αξιολογούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης, προτείνοντας τις κατάλληλες λύσεις με στόχο τη μεγιστοποίηση των παροχών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

  • Σχεδιασμός ομαδικών προγραμμάτων πρωτοβάθμιας υγείας (πχ. Αγκαλιά Υγείας)

  • Μελέτες εκτίμησης ομαδικών προγραμμάτων ζωής, υγείας και συμπληρωματικών καλύψεων.

  • Παροχές σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών

  • Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός ομαδικών προγραμμάτων υγείας και σύνταξης.

  • Ειδικά προγράμματα (tailor made) για εργαζόμενους και πελάτες Επιχειρήσεων.

Έτσι :

Βελτιστοποιούμε τις παροχές και τα οφέλη για τους εργαζόμενους σας, ώστε να τα διαχειρίζονται με απλό τρόπο έχοντας πάντα εμάς δίπλα τους.

Μειώνουμε το κόστος των παροχών, διασφαλίζουμε τα κεφάλαια σας αλλά και τη σχέση με τα στελέχη σας, απλοποιούμε τις διαδικασίες μέσα από τη συνεχή επικοινωνία μας και εξατομικεύουμε τα προγράμματα προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.