Είστε εδώ

Η σημασία των καλών παροχών σε εργαζόμενους

Οι παροχές σε εργαζόμενους θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους εργοδότες και τη διοίκηση σε επιτυχία 4 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το μέσο όρο της αγοράς ή ακόμα και να διαλύσουν μία εταιρία. (HR Management, 2013)

Ενώ σχεδόν κάθε εργοδότης εκτιμά τη σημασία ενός καλού εργαζόμενου, πολλές φορές δεν εκτιμούν όλοι ότι, ένας καλός τρόπος για να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ένα καλό εργατικό δυναμικό είναι να παρέχουν ένα καλό πρόγραμμα παροχών. Οι εργαζόμενοι που απολαμβάνουν καλές παροχές, είναι πιο πιθανό να δείξουν πίστη σε έναν εργοδότη και θα είναι λιγότερο πρόθυμοι να μετακινηθούν σε άλλες εταιρείες.

Όπου ο εργαζόμενος αισθάνεται μειονεκτικά σε αυτό, είναι πιθανό να αλλάξει εταιρία τη στιγμή μάλιστα που μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό απαραίτητος. Ενώ εξοικονομήθηκαν χρήματα, δεν δόθηκαν πόροι για τις παροχές και τα οφέλη τα οποία θα μπορούσαν να έχουν βελτιωθεί από την εταιρεία και αυτό θα μπορούσε να επιφέρει την ξαφνική αποχώρηση ενός σημαντικού εργαζόμενου ο οποίος ανάλογα με την ειδικότητα του και τη θέση, θα μπορούσε να αφήσει μια εταιρεία σε μια απελπιστική κατάσταση. Επιπλέον, η συνεχής αλλαγή και εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων θα μπορούσε να δημιουργήσει καταστροφικά προβλήματα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση που ενώ υπήρχαν και ήταν διαθέσιμοι οι πόροι, δεν αξιολογήθηκαν και δεν αξιοποιήθηκαν σωστά.

Ενώ υπάρχουν πολλές παροχές προς το προσωπικό, δεν έχουν όλες την ίδια βαρύτητα. Παροχές και οφέλη που είναι σχεδόν πιο περιζήτητα είναι τα προγράμματα υγείας. Οι εργοδότες δεν είναι εύκολο πάντα να αξιολογήσουν τα οφέλη και τις παροχές χωρίς τη βοήθεια ενός έμπειρου συμβούλου. Οι ίδιοι και οι εργαζόμενοι, θέλουν εγγυήσεις οι οποίες θα τους κάνουν να νοιώθουν πιο σίγουροι και πιο ασφαλείς.

Υπάρχουν παροχές και οφέλη που δικαιούται οι εργαζόμενοι και καθορίζονται από το νόμο αλλά μερικές από τις πιο περιζήτητες παροχές όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω δεν αποτελούν μέρος των δικαιωμάτων που αποφασίστηκε από το νόμο. Ωστόσο, πολλοί εργοδότες θεωρούν ότι είναι συνετό να μην περιορίζεται στην προσφορά αυτών των παροχών, αλλά σε πρόσθετες παροχές όπως συνταξιοδοτικές, υγείας, κ.λ.π.

Στην απόφασή τους για παροχές προς τους εργαζόμενους, είναι σημαντικό να συνεργαστούν με μια εταιρεία που έχει εξειδίκευση στον τομέα ανθρωπίνων πόρων η οποία γνωρίζει τι είναι επιθυμητό και τι δεν είναι. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει επίσης να γνωρίζουν πώς να υπολογίσουν με ακρίβεια τις παροχές σε εργαζόμενους με τον έλεγχο και την εφαρμογή μηχανισμών διαχείρισης του χρόνου που να εξασφαλίζουν ότι οι εργοδότες δεν πληρώνουν για υπηρεσίες που δεν παρέχονται. Η χρήση προηγμένων μηχανισμών χρονομέτρησης και η επαγγελματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού θα είναι μεγάλη βοήθεια για τον υπολογισμό των παροχών των εργαζομένων.

Με τη συνεργασία επαγγελματιών συμβούλων και τη χρήση της τεχνογνωσίας που αυτοί διαθέτουν, η εταιρεία σας θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των εργαζομένων και τα οφέλη τους. Έτσι γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που και πως διατίθεται τα κεφάλαιά της και εάν αξιοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο.

Η πραγματική βούληση των επιχειρήσεων που προσφέρουν παροχές σε εργαζομένους , είναι ο εργαζόμενος να παραμείνει ανταγωνιστικός. Για τους εργαζόμενους, τα οφέλη που απολαμβάνουν επιπλέον των παροχών που προβλέπει ο νόμος, αποδεικνύονται πολλές φορές πιο σημαντικά. (GPTW, 2013)